Magazine De Stolp

 

Met gepaste trots lanceren wij bij ons 30-jarig jubileum het eerste nummer van Magazine ‘De Stolp’. Dit magazine verschijnt, naast de nieuwsbrief, voortaan éénmaal per jaar bij het stolpenoogstfeest, en maakt deel uit van het boeiende programma van de nieuwe ‘Community Vierkantdelers’.

 

Een grote pluim op de hoed voor iedereen die dit mogelijk maakte. Ten eerste het bestuur dat dit project met flair van de grond tilde, ten tweede Angeli Poulssen als mede-initiatiefnemer en projectleider, en ten derde natuurlijk de projectgroep met Renee Stroomer, Willem Messchaert en ondergetekende. Daarnaast zijn we ook de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, provincie Noord-Holland, Het Nationaal Restauratiefonds en Stichting Agrarisch Erfgoed Nederland zeer erkentelijk. Zij erkenden het belang van dit experiment om de kansen voor de stolp te kunnen onderzoeken.

 

De krachttoer is om met behulp van nieuwe communicatiestrategieën de onderlinge relatie tussen eigenaren te verstevigen en zodoende het behoud van stolpen te stimuleren. De kern van het verhaal? We willen op verantwoorde wijze passende functies voor stolpboerderijen creëren. Het onlangs gehouden onderzoek onder de Vrienden van de Stolp sterkt ons in dit streven. Want wat blijkt? Onze Vrienden kijken verder dan hun eigen stolp. Als belangrijkste motief noemt men het behoud van àlle stolpen met erven.

 

Naast de bestaande excursies en lezingen organiseren we voorlopig vier stolpencolleges per jaar. De onderwerpen worden vanuit de community aangedragen. Eén voorbeeld: de architectonische- en ruimtelijke kwaliteit en de duurzaamheid van de stolp in de toekomst. De huidige praktijk vraagt hierom. Ondanks alle veranderingen blijft behoud van de oervorm, de iconische kracht van de stolp, een pittige uitdaging. Als we de stolpen, stolpstructuren, erf en landschap ruimtelijk één geheel beschouwen, wordt ons verhaal sterker. Geen geromantiseerd verhaal, maar een visie met een positief effect op de veranderingen die het Noord-Hollandse landschap doormaakt. Want we breken niet alleen een lans voor de stolp, ook voor Noord-Holland dat we graag mooi en vitaal houden.

 

Met alle betrokken mensen en organisaties biedt dit ons een gemeenschappelijk en uitdagend toekomstperspectief. Zonder stolpen zou Noord-Holland, Noord-Holland niet zijn! Met dank aan allen die het eerste nummer gemaakt hebben.

 

Veel leesplezier

 

Peter van Zutphen, voorzitter Boerderijenstichting Noord-Holland Vrienden van de Stolp

 

Lees De Stolp hier

 

 

Magazine De Stolp