Redactieleden

Magazine Vrienden van de Stolp

ISSN 1566-8843

Jan Schoen (hoofdredacteur)

Willem Messchaert

Wilma Eelman

Diewertje Duijn

Nico van der Wel

Ad Kikkert

 

Grafische verzorging en advertenties:

Carla Buijsman, le bureau, Hoorn (06 2246 0919)

Druk: Koopmans’ Drukkerij, Zwaag

Oplage: 2.000 exemplaren

 

PAG.11 FOTO 01.jpg