Wanneer kan onze adviseur het verschil maken?

Onze adviseurs

  • formuleren en beoordelen het ruimtelijk omgevingsbeleid ten aanzien van het behoud van stolpboerderijen;
  • adviseren gemeenten bij de opstelling van omgevings- en erfgoedbeleid ten aanzien van het behoud van stolpen;
  • stellen zienswijzen op bij ruimtelijke plannen waarbij stolpen in het geding zijn;
  • beantwoorden uiteenlopende (advies)vragen die bij BSNH binnenkomen;
  • ondersteunen eigenaren/gemeenten bij de renovatie en/of herbouw van stolpen;
  • voeren een eerste bouwkundig onderzoek uit;
  • leveren een bijdrage aan discussies over sloopvergunningen van historische stolpboerderijen.