Adviseurs

Wanneer, waarom??

Stolpbewoners (en/of toekomstige stolpbewoners) staan soms voor de keuze: is deze stolp beter af met (gedeeltelijke) restauratie, of verdient het de voorkeur het oude en gammel geworden bouwwerk na sloop door nieuwbouw te vervangen. Wij adviseren vooral goed op de staat van de vierkants-constructie te letten; het hart van de stolp dat de eeuwen moeiteloos trotseert en in vele gevallen de basis kan blijven vormen van de stolp. Op onze rondgang in stolpenland komen we verschillende vormen van Nieuw voor Oud tegen. Soms geslaagd, soms ook met een karakterloos resultaat in de categorie boerderette of poenhoeve. Wij vinden dat ondoordacht en onnodig en roepen gemeenten en welstandscommissies op bouwplannen zorgvuldig te toetsen aan de historisch geëigende kenmerken van de stolp en diens streekeigen vorm in de omgeving. Neem vooral contact met ons op!

Onze adviseurs zijn:

Gerrit Jan van de Lagemaat
Piet Tamis
Henk de Visser

Ze stellen zich hieronder aan u voor: