Contact

Contact

Postadres:
De Buurt 34, 1606 AG Venhuizen

Telefoon:
06 - 30 56 09 20
Deze telefoon is niet 24/7 bemand, indien u uw telefoonnummer achterlaat bellen wij u terug.

Mail: 
info@boerderijenstichting.nl

De Boerderijenstichting Noord-Holland bezit geen stolpboerderijen en is niet de bewoner van de adressen die in de beeldbank staan. De Boerderijen Beeldbank is een databestand van alle ons bekende stolpboerderijen en de Boerderijenstichting heeft geen kennis van eigenaar of status.

ANBI RSIN: 816784905
KvK: 41235378
Bank: NL69INGB0000338181

Het bestuur

Leoni Sipkes (voorzitter)
Gerrit Jan van de Lagemaat (secretaris)
Leo Bos (penningmeester)
Anneke Zandt (educatie) 
Luitzen Hitman
Monique Beemsterboer                                                                                                                                                                         

Magazine Vrienden van de Stolp

ISSN 1566-8843

Redactie
Jan Schoen (hoofdredacteur)
Willem Messchaert
Wilma Eelman
Diewertje Duijn
Nico van der Wel
Ad Kikkert

Adviseurs

Gerrit Jan van de Lagemaat
Piet Tamis
Henk de Visser


Aan het vervullen van enige functie in het bestuur is generlei vergoeding verbonden, wel kunnen daartoe de noodzakelijk gemaakte kosten bij de stichting in rekening worden gebracht.

Colofon beeldmateriaal:
Tekeningen L. Brandts Buys, SHBO. Foto's: Mart Groentjes, Kenneth Stamp, Aad Holkamp, Anna Groentjes en anderen.

Beeldmateriaal op de website en in de Boerderijen Beeldbank is eigendom van de Boerderijenstichting Noord-Holland, hetzij anders aangegeven. Bij bezwaar of aanpassingen kunt u contact opnemen met het secretariaat. Op alle beelden rust een Creative Commons licentie met uitzondering van de beelden van SHBO, L. Brandts Buys, de foto's van Aad Holkamp en Kenneth Stamp en met naam genoemde derden.