Adviseurs

2017: Bouwkundig adviseur Piet Tamis geeft adviezen aan (toekomstige) stolpbewoners.

 

Advies op maat aan huis

▲ Hoe is de staat van constructie, gevels en vloeren?

▲ Op welke manier is daglicht in te brengen?

▲ Hoe is een nieuwe woon- of bedrijfsfunctie in te passen?

▲ Hoe bestrijd ik houtworm?

▲ In welke kleuren doe ik het schilderwerk?

▲ Hoe maak ik mijn stolp duurzaam?

▲ Waar en hoe breng ik isolatie aan?

▲ Hoe kan ik de stolp doelmatig indelen?

Kunnen wij u helpen?

Een stolp is een eigenzinnig gebouw. Veel van de oplossingen die goed werken voor een 'normaal' woonhuis, zijn niet geschikt voor een stolp. En andersom telt dit evenzo. Sommige schades aan woonhuizen zijn onherroepelijk terwijl het bij stolp betrekkelijk weinig impact lijkt te hebben. Geen stolp is hetzelfde en iedere stolp heeft zijn eigen verhaal en daarop ook een eigen antwoord. 

Vragen die onze bouwkundig adviseur op locatie kan beantwoorden. Op verzoek is hij in de stolp te ontbieden en voert een inspectie uit, geeft zijn commentaar en beantwoordt al deze vragen. Zijn advies helpt de vragensteller op weg bij verbouwing, renovatie, restauratie, nieuwe indelingen en aankoop van een stolp. Zijn bezoek duurt zo lang als er aanleiding toe is, tot een dagdeel. Zijn advies is mondeling, niet in de vorm van een uitvoerig rapport. Vorig jaar bracht hij 21 keer een bezoek aan stolpen in de hele provincie. Ook kan hij telefonisch of per mail vele vragen direct beantwoorden.

Deskundige advisering zet stolpbewoners op een verantwoord vervolg, enerzijds enthousiasmerend maar ook soms met enige tempering om bouwprojecten qua tijd, energie en financiën in de hand te kunnen houden. Een dergelijk bezoek op locatie met advies is een service voor onze leden voor een tarief van € 125,- all-in, ongeacht de tijdsduur en plaats.

Opgave aan het secretariaat info@boerderijenstichting.nl.

Vragen die bij ons terechtkomen:

  • Hoe is de staat van de constructie en de gevels?
  • Op welke manier is meer lichttoevoer te realiseren?
  • Hoe bestrijd ik houtaantasting?
  • Op welke manieren is een nieuwe indeling te realiseren?
  • Hoe maken wij de stolp zo duurzaam mogelijk?

Veel vragen kunnen beantwoord worden door de stolpbezitters en -liefhebbers die zich al hebben aangesloten bij onze Stolpencommunity Vierkantdelers. Andere vragen leggen wij graag voor u voor aan ons brede netwerk van stolpexperts. 

Daarnaast kan onze bouwkundig adviseur, bijvoorbeeld Piet Tamis op locatie langskomen. Deze service voor onze Vrienden is all-in, ongeacht de locatie of de tijdsduur van het bezoek € 125,- Om de heer Tamis uit te nodigen of voor meer informatie stuurt u een e-mail naar het secretariaat.

Of een externe consulent?

De stolpenconsulent is het adviestraject van partnerorganisatie Mooi Noord-Holland

Een gespecialiseerde adviseur komt bij u langs voor een keukentafelgesprek, wanneer er veranderingen in en rondom uw stolp gaan plaatsvinden door bijvoorbeeld splitsing, herbestemming, of sloop van bijgebouwen. Na afloop van het gesprek brengt de stolpenconsulent schriftelijk advies uit aan de opdrachtgever. De stolpenconsulent adviseert zowel particulieren als gemeenten en helpt u om de kwaliteit van uw stolp te versterken en het planologisch proces soepel te doorlopen.

BIJ WELK SOORT OPGAVEN KAN DE STOLPENCONSULENT U ADVISEREN?
  • Het proces van splitsing of sloop
  • Ontwerpadvies
  • Gemeentelijke bestemmingsplannen, herbestemming en regelgeving
  • Stroomlijnen van het contact tussen gemeente en initiatiefnemer

Voor meer informatie: https://www.mooinoord-holland.nl/stolpenconsulent/