Doelstelling

De stichting

De Boerderijenstichting Noord-Holland is een particuliere organisatie van vrijwilligers, opgericht in 1988. Zij richt zich in haar voorlichting en advisering op particulieren, overheden en instellingen. Zij streeft ernaar om sloop en verpaupering van stolpen tegen te gaan en wil de karakteristieke kenmerken en originele bouwstijl van de stolp behouden.

 

 

De Boerderijenstichting Noord-Holland is een erkend Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).
Schenkingen cq giften kunnen geheel of gedeeltelijk in aftrek gebracht worden op het belastbaar inkomen. Uw persoonlijke situatie kunt u terugvinden op de site van de Belastingdienst.

Bovendien bestaat de mogelijkheid om in een testament een legaat of erfstelling op te nemen ten gunste van de Boerderijenstichting Noord-Holland. Vanwege de ANBI-status is er daarmee een vrijstelling van erfbelasting.

Voor financiële informatie kijk onder jaarverslag.

Het bestuur

Leoni Sipkes (voorzitter)
Gerrit Jan van de Lagemaat (secretaris)
Leo Bos (penningmeester)
Anneke Zandt (educatie, events) 
Luitzen Hitman (webmaster)
Monique Beemsterboer  (pr, ledenadministratie)                                                                                                                                                                      

bestuur 2023

Aan het vervullen van enige functie in het bestuur is generlei vergoeding verbonden, wel kunnen daartoe de noodzakelijk gemaakte kosten bij de stichting in rekening worden gebracht.

Colofon beeldmateriaal:
Tekeningen L. Brandts Buys, SHBO. Foto's: Mart Groentjes, Kenneth Stamp, Aad Holkamp, Anna Groentjes en anderen.

Beeldmateriaal op de website en in de Boerderijen Beeldbank is eigendom van de Boerderijenstichting Noord-Holland, hetzij anders aangegeven. Bij bezwaar of aanpassingen kunt u contact opnemen met het secretariaat. Op alle beelden rust een Creative Commons licentie met uitzondering van de beelden van SHBO, L. Brandts Buys, de foto's van Aad Holkamp en Kenneth Stamp en met naam genoemde derden.