NIEUWSBRIEF

Op de hoogte blijven?
U bent ingeschreven voor de nieuwsbrief
Fout bij het versturen

 

Verklaring Bestuur Boerderijenstichting - n.a.v. bericht in het NHD d.d. 24 november 2021

 

De Boerderijenstichting Noord-Holland distantieert zich van het artikel in het Noord-Hollands dagblad van 24 november jl. over de, in opdracht van de provincie gemaakte, stolpenwaarderingskaart. Het artikel geeft in toon, door een niet correcte voorstelling van zaken en door gebrek aan nuancering geen goed beeld van onze opvattingen en werkwijze.


Wat wil Boerderijenstichting Noord-Holland?

Goed stolpenbeleid bestaat uit een mix van kennis, voorlichting, advies, bewustzijn, planologische en financiële stimuleringsmaatregelen en facilitering van nieuwe functies met respect voor stolp en erf, uitgaand van waardering voor duizenden eigenaars die als rentmeesters met grote inzet stolpen behouden.
Wij pleiten voor een waarderingskaart, waarbij cultuurhistorische en landschappelijke waarden van stolp + erf zorgvuldig geïnventariseerd en in kaart gebracht worden: niet vanaf de weg en zonder classificatie.
We vragen een helder en eenvoudig beleid voor alle historische stolpen, dat eigenaars faciliteert en stimuleert tot behoud en ontwikkeling van stolp en erf.

 

We noemen een paar elementen, die samen de richting geven die we ons voorstellen:

 • Preventie: zoek met mensen uit het veld uit hoe je sloop van stolpen het beste kunt voorkomen en zet daarvoor een maatwerkprogramma op;
 • Zet de stolpeigenaar/gebruiker centraal en niet de bestaande werkwijzen en regelingen bij overheden;
 • Innovatie: ontwikkel privaat/publieke samenwerking met stolpeigenaren en/of bestaande platforms van stolpeigenaars/gebruikers;
 • Zet planologische verruiming (nieuwe functies) in als stimulans voor behoud in alle categorieën;
 • Faciliteer kennisontwikkeling en kennisoverdracht. Stimuleer daarmee het maatschappelijk bewustzijn om (agrarisch) erfgoed duurzaam en met kwaliteit te behouden;
 • Draag niet alleen in woorden, maar ook in financiële zin bij aan behoud van stolpen.

  

Met een beleidsontwikkeling langs deze lijnen

 • Tellen alle stolpen mee;
 • Maak je het aantrekkelijk voor eigenaars en bewoners om te investeren;
 • Worden overheid en eigenaars/bewoners partners;
 • Worden de iconen van het Noord-Hollands landschap in stand gehouden;
 • En worden we en passant in Noord-Holland voorlopers van stimulerend erfgoedbeleid.

 

BSNH houdt u op de hoogte over hun standpunt. Mocht u een bijdrage willen leveren aan de discussie, dan horen we dat graag: info@boerderijenstichting.nl.

Wilt u meer weten over de waarderingskaart en het standpunt van Boerderijenstichting Noord-Holland, zie deze website, artikelen in het magazine Vrienden van de Stolp 105 (juni 2021), 106 (september 2021) en 107 (december 2021). Zie ook de brief van BSNH aan Gedeputeerde Staten d.d. 27 september 2021.

 

 

DE STOLPBOERDERIJ: DE PIRAMIDE VAN DE POLDER

Met hun massale piramidevormige daken markeren de stolpboerderijen het platteland van Noord-Holland. Ze geven het gebied een geheel eigen, herkenbaar silhouet. De piramides van het Noorden zijn agrarisch niet meer bruikbaar en de meeste stolpen zijn herbestemd. Vooral als woonboerderij maar ook als kantoor of winkel, praktijk of horeca. Zo blijft de karakteristieke bouwvorm voor het landschap bewaard.

De Boerderijenstichting Noord-Holland zet zich in voor het behoud van de karakteristieke landelijke bouwkunst in Noord-Holland met nadruk op het stolpen gebied ten noorden van het Noordzeekanaal.

 

Een korte greep van activiteiten:

 • Advies, informatie en kennis voor eigenaren, gemeentes en provincie
 • Samenwerking met betrokken partners en partijen en betrokken bij uitgaves zoals Vierkant achter de Stolp 2.0
 • Netwerk van betrokken stolpexperts voor vraag en advies
 • Vier keer per jaar verschijnt het magazine Vrienden van de Stolp
 • Maandelijks verschijnt de digitale nieuwsbrief Stolpennieuws
 • Stolpencommunity van en voor stolpliefhebbers en -eigenaren
 • Stolpencolleges en stolpenoogstfeest
 • Excursies en publicaties
 • Boerderijen Beeldbank en Stolpenkaart.

 

Oogstfeest 2 oktober 2021

Op zaterdag 2 oktober was het oogstfeest van de Boerderijenstichting. Er werden mooie oogsten gepresenteerd en de lezing van Kees de Haan was erg interessant. U kunt de livestream terug zien via de volgende link. Oogstfeest 

Van het event op locatie zijn foto's gemaakt. Deze kunt u hier bekijken.

Wilt u de slides van de lezing "Herbestemming met hart en ziel" terug zien, vindt u hier de link. 

Bedrijfsvrienden


Op de hoogte blijven?
U bent ingeschreven voor de nieuwsbrief
Fout bij het versturen
ZONDER STOLPEN ZOU NOORD-HOLLAND NOORD-HOLLAND NIET MEER ZIJN
sitemap    webdesign door ipsis