Voorjaarsexcursie

Op 11 mei a.s. gaan we weer op Voorjaarsexcursie

En al hebben we het mooie lintdorp Hauwert al eens eerder aangedaan, het staat er nu eenmaal bol van de stolpen. In diverse uitvoeringen en invullingen, waar we op deze dag van gaan smullen.

Aanvang 10.30 uur, koffie en lunch inclusief. Voor goede lopers kan de auto blijven staan.

Aanmelden voor deelname bij info@boerderijenstichting.nl

S.v.p. duidelijk aangeven met hoeveel personen u in totaal komt en de kosten van € 29,50 per persoon binnen 4 dagen na aanmelding overmaken op bankrekening NL69 INGB 0000 3381 81 ten name van de Boerderijenstichting Noord-Holland. Bij niet tijdig overmaken loopt u het risico dat uw plek aan een ander wordt vergeven. 

We verheugen op het bezoek aan gastvrij Hauwert!

 

Met massale piramidevormige daken markeren de stolpboerderijen het platteland van Noord-Holland. Ze geven het gebied een geheel eigen, herkenbaar silhouet. De piramides van het Noorden zijn agrarisch niet meer bruikbaar en de meeste stolpen zijn herbestemd. Vooral als woonboerderij maar ook als kantoor of winkel, praktijk of horeca. Zo blijft de karakteristieke bouwvorm voor het landschap bewaard.

De Boerderijenstichting Noord-Holland zet zich in voor het behoud van de karakteristieke landelijke bouwkunst in Noord-Holland met nadruk op het stolpen gebied ten noorden van het Noordzeekanaal.

Word Vriend
Bekijk
Zuiderzeestraat 23, Aartswoud

Vind een stolpboerderij

Onze sponsoren