Kauwen en kraaien uit 2002/3

IMG 0451

DE KAUW UIT DE LUCHT (mei 2003)

Naar aanleiding van het artikel 'Kauwen op oorlogspad" kwamen reacties binnen waarin melding van soortgelijk overlast.

Ria van Dijk, toepasselijk wonende aan de Kraaienbuurt in Opperdoes, heeft een dergelijk probleem: 'mijn dak ziet eruit of er een orkaan of wervelstorm overheen gekomen is'; ze denkt erover plasticzeilen over het dak te laten spannen. Haar dak is het hoogste dak in de nabije omgeving; buren hebben geen last. 

Een groep bewoners aan de Buurt in Venhuizen ondervindt veel overlast en nam contact op met de provincie met het verzoek voor een beperkte afschotvergunning. Ondanks het feit dat de Tweede Kamer een motie heeft aangenomen om in de Flora- en Faunawet de kraai en de kauw op de vrijstellingslijst te plaatsen moet de minister hiertoe een besluit nemen. Echter geldt dit alleen voor schade in de landbouw. Eventueel kan de minister aan de handvan artikel 75 lid 3 zelf nog ontheffing verlenen maar dan pas na inventarisatie van alle alternatieven. De provincie laat overigens weten dat afschot sowieso hooguit een tijdelijke oplossing zou betekenen en suggereert voorts een behandeling van het riet waardoor het niet aantrekkelijk wordt voor insecten en larven.

G.T.M. de Boer, Oosterblokker 39 liet weten een lokkooi te hebben geplaatst die afdoende werkt.

C. Bakker uit Bergen vertelde dat er een uiterst eenvoudige en effectieve methode is om kauwen en kraaien te weren van rieten daken. Hij had last van zo'n honderd kauwen, die dagelijks op het dak neerstreken en in de omliggende bomen landden. Naast vernieling aan het rieten dak was bovendien de geluidsoverlast hoogst irritant. Bakker had direct resultaat met het verjagen van de kauwen door een ratel te gebruiken, die hij ooit eens op een antiekmarkt had gekocht. Door de ratel heel kort enkele slagen te laten maken, imiteerde hij zo het geluid van een drie schoten, vergelijkbaar met die van een mitrailleur. Het resultaat was verbluffend, na slechts twee dagen lang 'beschieten' van elke aanvliegbeweging liet zich geen kauw meer zien. Nu is het fysiek verschijnen al voldoende om een verdwaalde kauw onverrichterzake rechtsomkeert te laten maken. De ratel stelt de heer Bakker graag beschikbaar, indien men zelf niet over een dergelijk apparaat beschikt.