2023-02-01 Uitleg verhoging donatie

Toelichting verhoging minimale donatie en vervroegen moment van inning

Bij het laatste nummer van ons blad heeft u een brief aangetroffen over verhoging van uw minimale donatie en de vervroegde inning daarvan. Wij hebben helaas verzuimd om u over de achtergronden hiervan te informeren. Daarvoor onze welgemeende verontschuldigingen.

Wij hebben jarenlang de minimale donatie op een laag niveau kunnen houden, maar de kosten voor het produceren én het verzenden van het magazine zijn behoorlijk gestegen. Het is niet langer verantwoord dit voor hetzelfde bedrag te blijven doen.

Dit jaar is er een noodzakelijke investering in onze website aan de orde, omdat deze anders niet langer ge-serviced kan worden. Deze éénmalige investering trekt een grote wissel op ons kassaldo. Wij zullen de komende jaren gelden reserveren voor dit soort grote investeringen om deze onwenselijke situatie in de toekomst te voorkomen.
Om deze reden is ook het moment van inning is vervroegd naar januari, voorheen betaalde u in april. Mede omdat dit beter aansluit op onze kasstromen zal dit de komende jaren ook zo blijven.

Door de verhoging en de inning van de jaarlijkse donaties een paar maanden naar voren te halen, is onze begroting voor 2023 gezond en haalbaar.
Wij rekenen op uw begrip hiervoor en vertrouwen op uw steun om ons werk voort te kunnen zetten. Natuurlijk kunt u ons ook helpen door nieuwe donateurs aan te brengen. Kent u mensen in uw omgeving die de stolp ook een warm hart toedragen? Attendeer ze dan op onze stichting en op wat wij bieden. Aanmelden van nieuwe donateurs kan eenvoudig via www.boerderijenstichting.nl/word-vriend

Bedankt voor uw bijdrage aan onze stichting!

 

 

Nog geen Vriend van de Stolp?

Word Vriend van de Stolp en bescherm samen met ons de beeldbepalende stolp. Voor een contributie van € 27,00 / bedrijfsvrienden € 57,50 (meer is van harte welkom) ontvangt u 4 x per jaar het magazine Vrienden van de Stolp.
Daarnaast kunt u onze bouwkundig adviseur voor inspectie en advies uitnodigen, bent u gratis lid van de stolpencommunity 'Vierkantdelers' en kunt u bovendien deelnemen aan de jaarlijkse excursies naar interessante stolpen en overige events.

Aanmelden kan via www.boerderijenstichting.nl/word-vriend