Stolpenverhalen

 

Stolpenverhalen

17 februari museum Oud Anna Paulowna

 

Ik ben Ineke de Morée, ambassadeur voor Vrienden van de Stolp; Community Vierkantdelers.

 

Mijn jarenlange ervaring met schrijven en vertellen van verhalen heeft me geleerd hoe kostbaar verhalen zijn. Het met anderen tijd en aandacht geven aan het luisteren naar elkaars verhaal, zonder oordeel, geeft een gevoel van verbondenheid, geeft mogelijkheden kennis en inzichten over te dragen en is een inspiratiebron voor velen.

Daarom vind ik het leuk mezelf en andere stolpbewoners uit te nodigen het eigen verhaal te vertellen over het wonen in en om de stolp, op een erf, in het landschap. Dat kan gaan over de stolp als gebouw, over het leven en werken in een stolp, over de ruimte en uitzichten en natuurlijk over je dromen die je hebt voor de toekomst…

 

Tijdens een 1e bijeenkomst AAN TAFEL!  met de ambassadeurs bleek dat onze verhalen meteen enthousiast en nieuwsgierig maakten. We wilden meer weten. Er ontstonden uitnodigingen om ook in andere stolpen  AAN TAFEL! te gaan.

Ik doe daarom  oproep aan (oud) stolpbewoners zich bij mij te melden als ze mee willen doen met vertellen van zg “STOLPEN VERHALEN”,  STOLPSTORIES. Het gaat erom eventuele nieuwe stolpbewoners inkijkjes te bieden, mee te laten beleven hoe het leven in een stolp kan zijn…nieuwsgierig te maken naar mogelijkheden voor hen, al of niet met hun eventuele familie en vrienden in een andere vorm van samenleven…

Natuurlijk kan het ook een feest der herkenning worden voor mensen die op welke manier dan ook vertrouwd zijn met een boerderij, een stolp.

 

Ik hoop dat op deze manier een “Pool van vertellers” ontstaat waarop we af en toe een beroep kunnen doen voor korte STOLPEN VERHALEN, STOLPSTORIES.

Vertellen hoeft niet moeilijk te zijn, het gaat immers over wat je allemaal weet en hebt meegemaakt.

 

Bovendien is er hulp bij het hoe en het wat van vertellen als je dat wilt.

 

Aanmelden: inekedemoree@planet.nl

 

De eerstvolgende bijeenkomst met STOLPEN VERHALEN zal plaats vinden in Museum Oude Anna Paulowna, Zandvaart 5, Breezand op 17 februari 2019 om 14.00 uur. Dit als afsluiting van een fototentoonstelling over de Stolp in Hollands Kroon.

 

Stolpenverhalen