Nieuws augustus 2022

Hoe gaan we om met de waarderingskaart? Welke activiteiten willen we behouden en welke schrappen we? Deze vragen stonden 24 juni in de museumboerderij in Hoogwoud centraal. Het nieuwe bestuur had adviseurs, redactie en een aantal enthousiaste vrijwilligers hier uitgenodigd om nader kennis te maken en prioriteiten te stellen.

Het werd een inspirerende bijeenkomst met heel concrete afspraken over taken en prioriteiten voor het komend jaar. Zo gaat het bestuur er bij de provincie op aandringen om de Waarderingskaart écht als een beleidsdocument te beschouwen en niet als een vrijblijvend overzicht. Onze adviseurs zijn bereid om de voorgenomen gespreksronde met de gemeentes inhoudelijk te ondersteunen.

Het waardevolle werk van onze adviseurs richting gemeenten en stolpenbezitters wordt gecontinueerd. Gezocht wordt naar uitbreiding van het team met een ‘duurzaamheid’ expert. Het lukt helaas niet om dit jaar nog een Oogstfeest te organiseren. We verplaatsen dit naar volgend jaar, het Stolpenjaar. Voorbereidingen zullen we eind 2022 beginnen.
Mocht je geïnteresseerd zijn in het verslag van de bijeenkomst, dan kun je het aanvragen bij het secretariaat: info@boerderijenstichting.nl

 

 

Van links naar rechts: Irma Stroet, Luitzen Hitman, Leo Bos, Anneke Zandt, Gerrit Jan van de Lagemaat. Vooraan: Leoni Sipkes.

Foto's: Kenneth Stamp

Wandelen in Warmenhuizen op 8 oktober

Als najaarsexcursie gaan we op 8 oktober 2022 wandelen in Warmenhuizen. 

Wederom een wisselbezoek aan 4 uitzonderlijke stolpen, met tussendoor een lunch.

Houd de website in de gaten voor aanmelding.

 

Vacature voor Bestuurslid met gevoel voor Communicatie

We zijn als nieuw bestuur van de Boerderijenstichting op zoek naar versterking van ons team. Heb je gevoel voor communicatie en PR, of heb je ervaring op dit gebied? Heb je een paar uur per week over en draag je de stolpen een warm hart toe?

We willen kennis en interessante bijeenkomsten via de digitale nieuwsbrief aan de leden en ambassadeurs vertellen. We willen onze informatiestands op evenementen goed uitrusten met materiaal. Onze website kan nog meer dienstverlening bieden.

Vind je het leuk om dit op te pakken? Bel of mail ons dan via info@boerderijenstichting.nl. Of bel of app naar de voorzitter Leoni Sipkes (06 53 96 09 08) of naar de vicevoorzitter Irma Stroet (06 53 66 33 45).

 

 

Verslag voorjaarsexcursie Warder

 

Op 14 mei 2022 toog een aantal stolpenliefhebbers naar de Zeevang en wel om te gaan 'Wandelen in Warder', zoals deze langverwachte editie van de Stolp-excursie heette.

Na 4x uitstel door corona werd het geduld ruim beloond met een goedverzorgde ontvangst en introductie in de Oude School en de bezoeken aan de vier zeer verschillende stolpen. Verschillend in wat de bewoners ermee gedaan hadden, want de hoofdvorm blijft onvergankelijk dezelfde.


Er was een filmzaal in het vierkant met een rond galerij-balkon bovenlangs; er was geschakeld met aanbouw; er was verdeeld tot één groot samenleefgeheel; er was verduurzaamd avant-la-lettre en dat alles omringd door de mooiste tuinen. We smulden. Enthousiasme werd overgedragen: Hoe zit dit er dan ingepast? en Hoe moest dat met die regelgeving? en inspiratie opgedaan. (En schuurvondsten gedaan ;)
Wat zijn het toch mooie gebouwen en wat kan je er toch veel mee..


Ook tussen de deelnemers onderling werden veel ideeën en oplossingen uitgewisseld en dat blijft de motor voor menige verbouwing. Een stolp is nou eenmaal een verhaal apart.
Met dank aan de geweldige gastgevers die hiervoor hun stolp en ervaring beschikbaar stelden - en aan dhr Rob van Gerve, ons contactpersoon ter plaatse - was het weer een zeer onderhoudende en verbindende excursie.

 

 

Nieuws augustus 2022