Oogstfeest 2023

Zaterdag 30 september is het Oogstfeest 2023 op de prachtige en toepasselijke locatie van het Zwarte Kerkje te Zuidschermer. Dit rijksmonument is namelijk gebouwd in de vorm van een stolpboerderij.

Na de ontvangst van de deelnemers en sprekers met koffie, thee en lekkernijen werd iedereen hartelijk welkom geheten door onze voorzitter Leoni Sipkes. Na een korte introductie van de sprekers was het tijd voor de eerste presentatie van Hans de Witte van de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed (RCE) met het onderwerp ‘Verduurzaming, waar begin je?’, specifiek gericht op de uitdagingen van een stolpboerderij. Hans gaf met praktijksituaties en regelgeving aan waar de knelpunten zitten. Het beste advies luidde om voordat je begint met ingrijpende (en kostbare) maatregelen een plan te maken samen met een specialist.

Daarna volgde de presentatie van Frank van Lier van het Kenniscentrum Aanpak Funderingsproblematiek (KCAF) over de gevolgen van verdergaande bodemverzakking door dalend grondwaterpeil. Frank gaf in zijn presentatie aan wat de belangrijkste oorzaken zijn en wie de betrokken partijen zijn binnen het domein grondwaterpeil, maar ook dat de eigenaar uiteindelijk zelf verantwoordelijk is voor zijn eigen grondwaterpeil. Ook gaf hij aan bij welk schadeloket eventuele funderingsschade kan worden gemeld. Vergoeding van schade blijkt nog lang geen gelopen race.

Pauze en paneldiscussie

Na het muzikale intermezzo, verzorgd door Petra Oudt (dwarsfluit) en Agnes Sunter (piano), was er een levendige paneldiscussie onder de bezielende leiding van Willem Messchaert. Naast Hans de Witte en Frank van Lier schoof een derde panellid aan: Bernard Brons van het Nationaal Restauratiefonds. Hij gaf een korte introductie van zichzelf en het Restauratiefonds (alleen voor monumenten). De aanwezige vrienden deelden hun ervaringen en uitdagingen met de onderwerpen die in de presentaties waren besproken. De vragen vanuit de zaal waren uiteenlopend van aard en werden zo goed mogelijk beantwoord door de panelleden.

Hierna kon het gezelschap opnieuw genieten van een mooi stukje klassieke muziek, waarna de sprekers en het muziekduo werden bedankt met een mooi oogstpakket. De boeiende middag werd afgesloten met een drankje en een hapje voor alle aanwezigen. Gezien de reacties en opmerkingen na afloop kunnen we terugkijken op een geslaagd Oogstfeest, met veel nieuw verkregen informatie en inzichten in een ontspannen sfeer. Wanneer u prijs stelt op de inhoud van de presentaties die gegeven zijn tijdens het Oogstfeest kunt u een verzoek mailen aan: info@boerderijenstichting.nl.