Naslagwerken

Magazine De Stolp 

Magazine met fraaie reportages en interessante wetenswaardigheden en maakt deel uit van de ‘Community Vierkantdelers’. 

De stolp te kijk

In het boek De stolp te Kijk komen zowel de historie, de ontwikkelingsgeschiedenis als de gebruiksmogelijkheden uitvoerig aan de orde. De Stolp te Kijk telt 120 pagina’s en ruim 180 afbeeldingen vooral in kleur: foto’s, (bouw-) tekeningen, plattegronden en repro’s van historische kaarten en prenten.

De dans der daklichten

Boerderijdaken, kriskras doorboord door raampartijen of belegd met zonnepanelen. Gevels met allerlei soorten (tuin)deuren en ramen. Metselwerk met bonte steensoorten en brede voegen. Al met al geen verschijnselen die recht doen aan het karakter van een stolp. Hoe het ook kan is met een toelichtende verklaring beschreven en afgebeeld in de richtlijnennotitie De dans der daklichten. Hoe met restauratie en herbestemming een traditionele stolp de nieuwe, leef- en werkbare functie gecombineerd kan worden met de oorspronkelijke uitstraling. Een exemplaar is op te vragen bij het secretariaat of download hier de pdf.

Noord-Hollandse boerenhekken

Een boek met 100 foto’s van fotograaf/‘hekkoloog’ Cor van Sliedregt. Het Noord-Hollandse houten boerenhek, gerangschikt naar type en regio. Toelichting over de constructie en de verschillen. Eerbetoon aan en stimulans voor een waardevol historisch element in het landschap dat aan het verdwijnen is. Uitgave van Stichting Uitgeverij Noord-Holland.  

Vierkant achter de stolp 2.0

Vierkant achter de stolp 2.0 (opvolger van de eerste versie die in 2007 verscheen) is de handreiking voor gemeentelijk stolpbeleid en wil bijdragen aan behoud en herbestemming door aanbevelingen voor gemeentelijk stolpbeleid, basisregels voor bestemmingsplannen, een doorkijkje naar de praktijk van de Omgevingswet en inspirerende voorbeelden van herbestemming.

Download de handreiking hier.