2023-09-01 Uitnodiging voor het Oogstfeest

Op 30 september 2023 is het zover, de Boerderijenstichting Noord-Holland organiseert wederom het Oogstfeest voor de Vrienden van de Stolp, op een prachtige en toepasselijke locatie, het Zwarte Kerkje te Zuidschermer. Dit rijksmonument is namelijk gebouwd in de vorm van een stolpboerderij.

U KUNT ZICH NOG AANMELDEN OM HIERBIJ AANWEZIG TE ZIJN!


Thema: Hoe houdt de stolp zich staande?

Door heel Nederland treedt bodemdaling op, als gevolg van de verlaging van het grondwaterpeil, waardoor de kans groot is dat er sprake is van verzakking. Vooral oudere stolpboerderijen hebben hiermee te kampen. Daarnaast zitten stolpeigenaren met vragen over verduurzaming, mede in verband met de nieuwe regelgeving. Wat moet ik als mijn verwarmingsketel het begeeft, maar mijn stolp geen monument is? Hoe kan ik mijn stolp isoleren? Kan ik van het gas af?

We hebben voor het Oogstfeest Frank van Lier, deskundige op het gebied van funderingsproblemen en Hans de Witte, specialist op gebied van verduurzaming van de stolp uitgenodigd. Zij zullen een inleiding over deze onderwerpen verzorgen, gevolgd door een paneldiscussie waar u ook uw eigen vragen over deze onderwerpen kunt stellen.
Daarnaast is er ruimte om zelf kennis te delen en ervaring uit te wisselen met andere Vrienden van de Stolp.

Programma Oogstfeest 2023

13.45 – 14.00 uur: Inloop, koffie/ thee

14.00 uur: Welkom Leoni Sipkes, voorzitter BSNH

14.15 – 15.15 uur: Verduurzamen: waar begin je?

Spreker 1:  Hans de Witte, Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed

Droogte, bodemdaling en funderingsrisico’s

Spreker 2: Frank van Lier, Kennis Centrum Aanpak

Funderingsproblematiek

15.15 – 15.30 uur: Muzikaal intermezzo

15.30 – 16.30 uur: Paneldiscussie o.l.v. Willem Messchaert met

  • Bernard Brons, Restauratiefonds
  • Hans de Witte, Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed
  • Frank van Lier, Kennis Centrum Aanpak Funderingsproblematiek

16.30 – 16.45 uur: Uitreiking Stolp Award

16.45 – 17.00 uur: Muzikale afsluiting

17.00 – 18.00 uur: Tijd voor een afsluitend hapje en drankje.

Waar: Zwarte kerkje Zuidervaart 22 te Zuidschermer
Kosten: € 10,00

Het is mogelijk om bij het Oogstfeest aanwezig te zijn of om deel te nemen via een livestream, indien daarvoor voldoende belangstelling is. U heeft dan ook de mogelijkheid om vragen in te brengen via de telefoon/whatsapp.

U kunt zich per mail opgeven voor aanwezig zijn of deelnemen via livestream: info@boerderijenstichting.nl. Als u zich opgeeft voor 'aanwezig zijn' en uw opgave valt binnen het maximum aantal beschikbare plaatsen, ontvangt u een betaalverzoek. Meld s.v.p. duidelijk met hoeveel personen u aanwezig wilt zijn. Houdt u er rekening mee dat het aantal parkeerplaatsen beperkt is, reist u dus zoveel mogelijk samen of kom per fiets.