Contact

De stichting

De Boerderijenstichting Noord-Holland is een particuliere organisatie van vrijwilligers, opgericht in 1988. Het is bovendien een vereniging van boerderijbewoners zonder formele verenigingsstructuur, met als gemeenschappelijk doel: het behoud van de karakteristieke landelijke bouwkunst in Noord-Holland met nadruk op het stolpengebied ten noorden van het Noordzeekanaal. Belangrijkste middelen zijn voorlichting en advisering.

 

 

De Boerderijenstichting Noord-Holland is een erkend Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).
Schenkingen cq giften kunnen hiermee, inclusief een verhoging van 25%, in principe geheel of gedeeltelijk in aftrek gebracht worden op het belastbaar inkomen. Boven op een gift kan nog eens 25% extra van het bedrag in mindering worden gebracht; in totaal daarmee 1,25 maal het bedrag. Een en ander is afhankelijk van het inkomen en of het een eenmalige of periodieke gift betreft. Bij een eenmalige gift geldt er een drempel voor alle giften samen.
De percentages voor personen tot 65 jaar zijn 36,5%, 42% of 52%, voor personen boven 65 18,6%, 24,1% of 52%.
Bovendien bestaat de mogelijkheid om in een testament een legaat of erfstelling op te nemen ten gunste van de Boerderijenstichting Noord-Holland. Vanwege de ANBI-status is er daarmee een vrijstelling van erfbelasting.


Mogelijkheden tot schenking of nalatenschap

 

1. Het vermaken van een legaat of erfstelling in een testament.
2. Het doen van eenmalige schenkingen cq giften.
3. Het doen van schenkingen cq giften in de vorm van een periodieke uitkering.

Financieel overzicht 2017 en 2018 of via het secretariaat (zie Contact).

 

Jaarverslag Boerderijenstichting 2019 of via het secretariaat (zie Contact).
Jaarverslag Boerderijenstichting 2018 of via het secretariaat (zie Contact).

 

Uw vraag of opmerking:

Contact

Postadres:
Noordervaart 73, 1841 GB Stompetoren


t: 072-581 68 88 iedere maandag van 09:00-17:00 uur

Snel contact? E-mail ons via

info [@] boerderijenstichting.nl

De Boerderijenstichting Noord-Holland bezit geen vastgoed. De Boerderijen Beeldbank is een databestand van alle ons bekende stolpboerderijen en de Boerderijenstichting heeft geen kennis van eigenaar of status.

ANBI RSIN: 816784905
KvK: 41235378
Bank: NL69INGB0000338181

Het bestuur

Peter van Zutphen (voorzitter)
Jaap-Jan Fit (bestuurssecretaris)
Ralf van Etten (penningmeester)
Ed Pielkenrood (PR & Communicatie)
Anneke Zandt
Wilma Eelman

Projectgroep Vierkantdelers
Angeli Poulssen
Peter van Zutphen
Renee Stroomer
Irma Stroet

Nieuwsbrief Vrienden van de Stolp
ISSN 1566-8843

Redactie
Jan Schoen (hoofdredacteur)
Willem Messchaert
Wilma Eelman
Diewertje Duijn
Renee Stroomer
Nico van der Wel
Ad Kikkert

Adviseurs
Henk de Visser
Melanie Balledux
Mart Groentjes
Joop van Diepen
Sander Douma
Maarten Koning
Willem Messchaert
Ellen Klaus
Piet Tamis

Stolpenkaart
Anna Groentjes
Jeroen Zomer (Mooi Noord-Holland)

Secretariaat
Angeli Poulssen

Aan het vervullen van enige functie in het bestuur is generlei vergoeding verbonden, wel kunnen daartoe de noodzakelijk gemaakte kosten bij de stichting in rekening worden gebracht.

Colofon beeldmateriaal:
Tekeningen L. Brandts Buys, SHBO. Foto's: Mart Groentjes, Kenneth Stamp, Aad Holkamp, Anna Groentjes en anderen.

Beeldmateriaal op de website en in de Boerderijen Beeldbank is eigendom van de Boerderijenstichting Noord-Holland, hetzij anders aangegeven. Bij bezwaar of aanpassingen kunt u contact opnemen met het secretariaat. Op alle beelden rust een Creative Commons licentie met uitzondering van de beelden van SHBO, L. Brandts Buys, de foto's van Aad Holkamp en Kenneth Stamp en met naam genoemde derden. 


Op de hoogte blijven?
U bent ingeschreven voor de nieuwsbrief
Fout bij het versturen
ZONDER STOLPEN ZOU NOORD-HOLLAND NOORD-HOLLAND NIET MEER ZIJN
sitemap    webdesign door ipsis