Contact

De stichting

De Boerderijenstichting Noord-Holland is een particuliere organisatie van vrijwilligers, opgericht in 1988. Het doel van de stichting is het behoud van de karakteristieke landelijke bouwkunst in Noord-Holland met nadruk op het stolpengebied ten noorden van het Noordzeekanaal. Belangrijkste middelen zijn voorlichting en advisering.

 

 

De Boerderijenstichting Noord-Holland is een erkend Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).
Schenkingen cq giften kunnen hiermee, inclusief een verhoging van 25%, in principe geheel of gedeeltelijk in aftrek gebracht worden op het belastbaar inkomen. Boven op een gift kan nog eens 25% extra van het bedrag in mindering worden gebracht; in totaal daarmee 1,25 maal het bedrag. Een en ander is afhankelijk van het inkomen en of het een eenmalige of periodieke gift betreft. Bij een eenmalige gift geldt er een drempel voor alle giften samen.
De percentages voor personen tot 65 jaar zijn 36,5%, 42% of 52%, voor personen boven 65 18,6%, 24,1% of 52%.
Bovendien bestaat de mogelijkheid om in een testament een legaat of erfstelling op te nemen ten gunste van de Boerderijenstichting Noord-Holland. Vanwege de ANBI-status is er daarmee een vrijstelling van erfbelasting.


Mogelijkheden tot schenking of nalatenschap

1. Het vermaken van een legaat of erfstelling in een testament.
2. Het doen van eenmalige schenkingen cq giften.
3. Het doen van schenkingen cq giften in de vorm van een periodieke uitkering.

Financieel overzicht 2020 en 2021, of via het secretariaat (zie Contact).

 

Jaarverslag Boerderijenstichting 2020-2021
Jaarverslag Boerderijenstichting 2019 
Jaarverslag Boerderijenstichting 2018

 

Uw vraag of opmerking:

Contact

Postadres:
De Buurt 34, 1606 AG Venhuizen

Telefoon:
06 - 30 56 09 20
Laat uw nummer achter en u wordt teruggebeld.

Mail: 
info@boerderijenstichting.nl

De Boerderijenstichting Noord-Holland bezit geen stolpboerderijen en is niet de bewoner van de adressen die in de beeldbank staan. De Boerderijen Beeldbank is een databestand van alle ons bekende stolpboerderijen en de Boerderijenstichting heeft geen kennis van eigenaar of status.

ANBI RSIN: 816784905
KvK: 41235378
Bank: NL69INGB0000338181

Het bestuur

Leoni Sipkes (voorzitter)
Gerrit Jan van de Lagemaat (secretaris)
Leo Bos (penningmeester)
Anneke Zandt (educatie) 
Luitzen Hitman
                                                                                                                                                                         

Magazine Vrienden van de Stolp

ISSN 1566-8843

Redactie
Jan Schoen (hoofdredacteur)
Willem Messchaert
Wilma Eelman
Diewertje Duijn
Renee Stroomer
Nico van der Wel
Ad Kikkert

Adviseurs

Wilma Eelman
Gerrit Jan van de Lagemaat
Piet Tamis
Henk de Visser

Secretariaat
Loredana Cannas

Aan het vervullen van enige functie in het bestuur is generlei vergoeding verbonden, wel kunnen daartoe de noodzakelijk gemaakte kosten bij de stichting in rekening worden gebracht.

Colofon beeldmateriaal:
Tekeningen L. Brandts Buys, SHBO. Foto's: Mart Groentjes, Kenneth Stamp, Aad Holkamp, Anna Groentjes en anderen.

Beeldmateriaal op de website en in de Boerderijen Beeldbank is eigendom van de Boerderijenstichting Noord-Holland, hetzij anders aangegeven. Bij bezwaar of aanpassingen kunt u contact opnemen met het secretariaat. Op alle beelden rust een Creative Commons licentie met uitzondering van de beelden van SHBO, L. Brandts Buys, de foto's van Aad Holkamp en Kenneth Stamp en met naam genoemde derden. 


Op de hoogte blijven?
U bent ingeschreven voor de nieuwsbrief
Fout bij het versturen
ZONDER STOLPEN ZOU NOORD-HOLLAND NOORD-HOLLAND NIET MEER ZIJN
sitemap    webdesign door ipsis