Boerderijenstichting Noord-Holland

Vrienden van de stolp

Contact

De stichting

De Boerderijenstichting Noord-Holland Vrienden van de Stolp is een particuliere organisatie van vrijwilligers, opgericht in 1988. Het is bovendien een vereniging van boerderijbewoners zonder formele verenigingsstructuur, de ‘Vrienden van de stolp’, met als gemeenschappelijk doel: het behoud van de karakteristieke landelijke bouwkunst in Noord-Holland met nadruk op het stolpengebied ten noorden van het Noordzeekanaal.
Belangrijkste middelen zijn voorlichting en advisering.

 

ANBI

De Boerderijenstichting Noord-Holland Vrienden van de Stolp is een erkend Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).
Schenkingen cq giften kunnen hiermee, inclusief een verhoging van 25%, in principe geheel of gedeeltelijk in aftrek gebracht worden op het belastbaar inkomen. Boven op een gift kan nog eens 25% extra van het bedrag in mindering worden gebracht; in totaal daarmee 1,25 maal het bedrag. Een en ander is afhankelijk van het inkomen en of het een eenmalige of periodieke gift betreft. Bij een eenmalige gift geldt er een drempel voor alle giften samen.
De percentages voor personen tot 65 jaar zijn 36,5%, 42% of 52%, voor personen boven 65 18,6%, 24,1% of 52%.
Bovendien bestaat de mogelijkheid om in een testament een legaat of erfstelling op te nemen ten gunste van de Boerderijenstichting Noord-Holland Vrienden van de Stolp. Vanwege de ANBI-status is er daarmee een vrijstelling van erfbelasting.


Mogelijkheden tot schenking of nalatenschap:
1. Het vermaken van een legaat of erfstelling in een testament.
2. Het doen van eenmalige schenkingen cq giften.
3. Het doen van schenkingen cq giften in de vorm van een periodieke uitkering.

Financieel overzicht, jaarwerkplan en jaaroverzicht zijn op te vragen bij het secretariaat (zie Contact).

 

Contact

Postadres:
Schapenlaan 20, 1862 PW Bergen


t: 072-581 68 88 dinsdag en donderdag 09:00-17:00 uur

e: info@boerderijenstichting.nl
    beeldbank@boerderijenstichting.nl

ANBI RSIN: 816784905
KvK: 41235378
Bank: NL69INGB0000338181

Het bestuur

Peter van Zutphen (voorzitter)
Henk de Visser (secretaris)
Ralf van Etten (penningmeester)
Anneke Zandt
Wilma Eelman

Adviseurs:
Melanie Balledux
Joop van Diepen
Sander Douma
Maarten Koning
Willem Messchaert
Irma Stroet
Piet Tamis


Aan het vervullen van enige functie in het bestuur is generlei vergoeding verbonden, wel kunnen daartoe de noodzakelijk gemaakte kosten bij de stichting in rekening worden gebracht.

Colofon beeldmateriaal:
Tekeningen Jan Deckwitz, foto's Mart Groentjes

Beeldmateriaal op de website en in de Boerderijen Beeldbank is eigendom van de Boerderijenstichting Noord-Holland Vrienden van de Stolp, hetzij anders aangegeven. Bij bezwaar of aanpassingen kunt u contact opnemen met het secretariaat. Op alle beelden rust een Creative Commons licentie met uitzondering van de beelden van Jan Deckwitz en fotomateriaal van derden.


Op de hoogte blijven?
U bent ingeschreven voor de nieuwsbrief
Fout bij het versturen
ZONDER STOLPEN ZOU NOORD-HOLLAND NOORD-HOLLAND NIET MEER ZIJN
sitemap    webdesign door ipsis