Boerderijenstichting Noord-Holland

Vrienden van de stolp

Adviezen

  • Hoe is de staat van de constructie en de gevels?
  • Op welke manier is meer lichttoevoer te realiseren?
  • Hoe bestrijd ik houtaantasting?
  • Op welke manieren is een nieuwe indeling te realiseren?
  • Hoe maken wij de stolp zo duurzaam mogelijk?

Dat zijn vragen die ons geregeld worden gesteld.

Als service voor onze leden kan onze bouwkundig adviseur op locatie adviezen geven. Voor een speciaal tarief van € 125,- all-in, ongeacht waar en ongeacht de tijdsduur van het bezoek.

 

Nieuw voor oud

Stolpbewoners (en toekomstige stolpbewoners, bijvoorbeeld bij aanschaf) staan soms voor het probleem: is deze stolp beter af met (gedeeltelijke) restauratie, of verdient het de voorkeur het oude en gammel geworden bouwwerk na sloop door nieuwbouw te vervangen. Wij adviseren vooral goed op de staat van de vierkants-constructie te letten; het hart van de stolp dat de eeuwen moeiteloos trotseert en in vele gevallen de basis kan blijven vormen van de stolp. Op onze ‘missies’ in stolpenland komen we zeer verschillende vormen van Nieuw voor Oud tegen. Soms geslaagd, soms ook met een karakterloos resultaat in de categorie boerderette of poenhoeve. Wij vinden dat ondoordacht en onnodig en roepen gemeenten en welstandscommissies op bouwplannen zorgvuldig te toetsen aan de historisch geëigende kenmerken van de stolp en diens streekeigen vorm in de omgeving. 

 

De dans der daklichten

Boerderijdaken, kriskras doorboord door raampartijen of belegd met zonnepanelen. Gevels met allerlei soorten (tuin)deuren en ramen. Metselwerk met bonte steensoorten en brede voegen. Al met al geen verschijnselen die recht doen aan het karakter van een stolp. Hoe het ook kan is met een toelichtende verklaring beschreven en afgebeeld in de richtlijnennotitie De dans der daklichten. Hoe met restauratie en herbestemming een traditionele stolp de nieuwe, leef- en werkbare functie gecombineerd kan worden met de oorspronkelijke uitstraling. Een exemplaar is op te vragen bij het secretariaat.

Download hier de pdf.

 


Op de hoogte blijven?
U bent ingeschreven voor de nieuwsbrief
Fout bij het versturen
ZONDER STOLPEN ZOU NOORD-HOLLAND NOORD-HOLLAND NIET MEER ZIJN
sitemap    webdesign door ipsis