Adviezen

 

Een stolp is een eigenzinnig gebouw. Veel van de oplossingen die goed werken voor een 'normaal' woonhuis, zijn niet geschikt voor een stolp. En andersom telt dit evenzo. Sommige schades aan woonhuizen zijn onherroepelijk terwijl het bij stolp betrekkelijk weinig impact lijkt te hebben. Geen stolp is hetzelfde en iedere stolp heeft zijn eigen verhaal en daarop ook een eigen antwoord. 

Een aantal vragen die bij ons terechtkomen:

  • Hoe is de staat van de constructie en de gevels?
  • Op welke manier is meer lichttoevoer te realiseren?
  • Hoe bestrijd ik houtaantasting?
  • Op welke manieren is een nieuwe indeling te realiseren?
  • Hoe maken wij de stolp zo duurzaam mogelijk?

 

Veel vragen kunnen beantwoord worden door de stolpbezitters en -liefhebbers die zich al hebben aangesloten bij onze Stolpencommunity Vierkantdelers. Andere vragen leggen wij graag voor u voor aan ons brede netwerk van stolpexperts. 

Daarnaast kan onze bouwkundig adviseur, Piet Tamis op locatie langskomen. Deze service voor onze Vrienden is all-in, ongeacht de locatie of de tijdsduur van het bezoek € 125,- Om de heer Tamis uit te nodigen of voor meer informatie stuurt u een e-mail naar het secretariaat.

 

Stolpenconsulent

 

 

De stolpenconsulent is het adviestraject van partnerorganisatie Mooi Noord-Holland

Een gespecialiseerde adviseur komt bij u langs voor een keukentafelgesprek, wanneer er veranderingen in en rondom uw stolp gaan plaatsvinden door bijvoorbeeld splitsing, herbestemming, of sloop van bijgebouwen. Na afloop van het gesprek brengt de stolpenconsulent schriftelijk advies uit aan de opdrachtgever. De stolpenconsulent adviseert zowel particulieren als gemeenten en helpt u om de kwaliteit van uw stolp te versterken en het planologisch proces soepel te doorlopen.

BIJ WELK SOORT OPGAVEN KAN DE STOLPENCONSULENT U ADVISEREN?
  • Het proces van splitsing of sloop
  • Ontwerpadvies
  • Gemeentelijke bestemmingsplannen, herbestemming en regelgeving
  • Stroomlijnen van het contact tussen gemeente en initiatiefnemer

Voor meer informatie: https://www.mooinoord-holland.nl/stolpenconsulent/ 

 

De dans der daklichten

Boerderijdaken, kriskras doorboord door raampartijen of belegd met zonnepanelen. Gevels met allerlei soorten (tuin)deuren en ramen. Metselwerk met bonte steensoorten en brede voegen. Al met al geen verschijnselen die recht doen aan het karakter van een stolp. Hoe het ook kan is met een toelichtende verklaring beschreven en afgebeeld in de richtlijnennotitie De dans der daklichten. Hoe met restauratie en herbestemming een traditionele stolp de nieuwe, leef- en werkbare functie gecombineerd kan worden met de oorspronkelijke uitstraling. Een exemplaar is op te vragen bij het secretariaat of download hier de pdf.

 

Vierkant achter de stolp 2.0

Vierkant achter de stolp 2.0 (opvolger van de eerste versie die in 2007 verscheen) is de handreiking voor gemeentelijk stolpbeleid en wil bijdragen aan behoud en herbestemming door aanbevelingen voor gemeentelijk stolpbeleid, basisregels voor bestemmingsplannen, een doorkijkje naar de praktijk van de Omgevingswet en inspirerende voorbeelden van herbestemming.

Download de handreiking hier.

 

Brandpreventie voor historische boerderijen

Lees hier de uitgave van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed voor Brandpreventie van historische boerderijen.

 

Nieuw voor oud

Stolpbewoners (en toekomstige stolpbewoners, bijvoorbeeld bij aanschaf) staan soms voor het probleem: is deze stolp beter af met (gedeeltelijke) restauratie, of verdient het de voorkeur het oude en gammel geworden bouwwerk na sloop door nieuwbouw te vervangen. Wij adviseren vooral goed op de staat van de vierkants-constructie te letten; het hart van de stolp dat de eeuwen moeiteloos trotseert en in vele gevallen de basis kan blijven vormen van de stolp. Op onze ‘missies’ in stolpenland komen we zeer verschillende vormen van Nieuw voor Oud tegen. Soms geslaagd, soms ook met een karakterloos resultaat in de categorie boerderette of poenhoeve. Wij vinden dat ondoordacht en onnodig en roepen gemeenten en welstandscommissies op bouwplannen zorgvuldig te toetsen aan de historisch geëigende kenmerken van de stolp en diens streekeigen vorm in de omgeving. Neem vooral contact met ons op!

 


Op de hoogte blijven?
U bent ingeschreven voor de nieuwsbrief
Fout bij het versturen
ZONDER STOLPEN ZOU NOORD-HOLLAND NOORD-HOLLAND NIET MEER ZIJN
sitemap    webdesign door ipsis