Boerderijenstichting Noord-Holland

Vrienden van de stolp


De stolpboerderij: de piramide van de polder

Met hun massale piramidevormige daken markeren de stolpboerderijen het platteland van Noord-Holland. Ze geven het gebied een geheel eigen, herkenbaar silhouet. Ruim 5.500 stolpboerderijen staan er nog maar het aantal neemt steeds af door wegenaanleg, stads- en dorpsuitbreidingen en potsierlijke verbouwingen.

Stolpen zijn agrarisch niet meer bruikbaar en de meeste stolpen zijn herbestemd. Vooral als woonboerderij maar ook als kantoor of winkel, praktijk of horeca. Zo blijft de karakteristieke bouwvorm voor het landschap bewaard. De Boerderijenstichting Noord-Holland Vrienden van de Stolp geeft voorlichting en gerichte, bouwkundige adviezen voor bestemmings-verandering en verbouwingen.

De stolpen van Noord-Holland zijn met gegevens en beeldmateriaal opgenomen in de Boerderijen Beeldbank

 

Alle stolpen in de Boerderijen Beeldbank

Noord-Holland boven de lijn Amsterdam-Haarlem telt ruim 5.500 stolpboerderijen. En vrijwel allemaal staan ze vermeld met exterieurbeschrijving en beeld in onze Beeldbank. Gegevens over type en gebruik, kenmerkende bouwdetails en bouwjaar. Geregeld zijn er updates en aanvullingen van informatie, foto’s en documenten. Bewoners en eigenaren zijn welkom de bestaande vermeldingen indien gewenst van nieuwe informatie te voorzien.

 

Nieuwe kansen voor de stolp

In opdracht van de provincie Noord-Holland heeft ‘Mooi Noord-Holland’, adviseurs Omgevingskwaliteit (v/h Welstandszorg) het rapport ‘Kansen voor de stolp in Noord-Holland’, samengesteld en de provincie aangeboden. Een overzicht van bedreigingen en mogelijkheden voor bescherming, behoud en ontwikkeling van waardevolle stolpboerderijen in Noord-Holland.

Aan het rapport is meegewerkt door de Boerderijenstichting Noord-Holland Vrienden van de Stolp. Naast een inventarisatie van aanwezige stolpen (per gemeente) en sinds 2010 gesloopte stolpen is provinciaal- en gemeentelijk beleid doorgelicht, zijn bestaande regelingen en projecten beoordeeld en interviews met architecten, leden van welstandscommissies en makelaars opgenomen. Ook een overzicht van in Noord-Holland uitgevoerde herbestemmingen, een kaart met structuren en nederzettings-patronen en adviezen van de regionale welstandscommissies. In het rapport wordt gewezen op praktische maatregelen en toegespitst beleid die het behoud van de stolpen, door de provincie bestempeld als belangrijke identiteitsdragers, kan bevorderen.
Voor meer info zie www.mooinoord-holland.nl.

Onze sponsoren


Nieuwsbrief
U bent ingeschreven voor de nieuwsbrief
Fout bij het versturen
ZONDER STOLPEN ZOU NOORD-HOLLAND NOORD-HOLLAND NIET MEER ZIJN
sitemap    webdesign door ipsis