Alle stolpen zijn ons even lief!

Boerderijenstichting Noord-Holland en de Waarderingskaart

 

Alle stolpen zijn ons even lief!
Boerderijenstichting Noord-Holland en de Waarderingskaart

 

Elke stolp bijzonder
De provincie heeft adviesbureau Mooi Noord-Holland vorig jaar de opdracht gegeven om alle stolpboerderijen te inventariseren en te beschrijven. Daarvoor wordt elke stolp vanaf de openbare weg gefotografeerd en beschreven. Door middel van deskresearch wordt zoveel mogelijk getracht de beschrijvingen compleet te maken. Elke stolp wordt vervolgens beoordeeld op o.a. landschappelijke, architectonische en cultuurhistorische waarde. Daaraan worden 1 tot 5 punten toegekend. Gelukkig ziet Mooi Noord-Holland wel dat bijna elke stolp iets bijzonders meebrengt waaraan extra punten kunnen worden toegekend.

Elke stolp bijzonder
De provincie heeft adviesbureau Mooi Noord-Holland vorig jaar de opdracht gegeven om alle stolpboerderijen te inventariseren en te beschrijven. Daarvoor wordt elke stolp vanaf de openbare weg gefotografeerd en beschreven. Door middel van deskresearch wordt zoveel mogelijk getracht de beschrijvingen compleet te maken. Elke stolp wordt vervolgens beoordeeld op o.a. landschappelijke, architectonische en cultuurhistorische waarde. Daaraan worden 1 tot 5 punten toegekend. Gelukkig ziet Mooi Noord-Holland wel dat bijna elke stolp iets bijzonders meebrengt waaraan extra punten kunnen worden toegekend.

Puntentoekenning van tafel
Toch kan Boerderijenstichting Noord-Holland zich hierin niet vinden. Niet alleen is de dominantie van de ‘piramides van de polder’ gedurende de laatste vijftig jaar met circa de helft afgenomen, ook andere bebouwing is op het platteland opgerukt. Om de herkenbaarheid – en dus de aantrekkelijkheid - van het Noord-Hollandse landschap te behouden, kunnen we geen enkele stolp meer missen. Om tot een overheidsbeleid te komen dat stolpen moet beschermen, is inventarisatie en beschrijving van alle stolpboerderijen heel nuttig maar een classificering niet. De Boerderijenstichting Noord-Holland doet haar best om het toekennen van punten van tafel te krijgen.

Belang van de stolpen
Omdat wij het niet eens waren met de opdrachtverstrekking van de provincie Noord-Holland aan Mooi Noord-Holland, met name inzake de classificatie, hebben wij besloten niet te participeren in het tot stand komen van de Waarderingskaart. Wel volgen wij de voortgang nauwgezet en proberen daarop invloed uit te oefenen. Wij denken zo het belang van de stolpen en de stolpeigenaren het beste te dienen.

Terug naar overzicht

Op de hoogte blijven?
U bent ingeschreven voor de nieuwsbrief
Fout bij het versturen
ZONDER STOLPEN ZOU NOORD-HOLLAND NOORD-HOLLAND NIET MEER ZIJN
sitemap    webdesign door ipsis