Actueel

Oogstfeest 2020 - Inleiding Peter van Zutphen

 

Oogstfeest 2020- Inleiding Peter van Zutphen

“Het Oogstfeest is een ritueel geworden, waarin we als vrienden van de stolp elkaar ontmoeten, de balans opmaken, vieren wat er te vieren valt en naar ik hoop geïnspireerd weer naar huis gaan.” Daarmee begon Peter van Zutphen, voorzitter van de Boerderijenstichting Noord-Holland, zijn openingswoord tijdens het Oogstfeest van de stichting in Hyppolytushoef op zaterdag 3 oktober jl.

Hij memoreerde het belang van stolpboerderijen voor het Noord-Hollandse landschap. “Zonder maatschappelijk bewustzijn van cultuurhistorische, landschappelijke en ecologische waarden  en zonder gemotiveerde eigenaren wordt het moeilijk om erfgoed te behouden en lopen we het risico in een verloederd Noord-Hollands landschap terecht te komen. Eigenaars met elkaar zijn de  rentmeesters van het gehele stolpenbestand, die een steun in de rug nodig hebben van onze  overheden.”
In dit kader keek Van Zutphen verder kritisch naar de Waarderingskaart, die momenteel in opdracht van de provincie wordt uitgewerkt door Mooi Noord-Holland, in samenhang met de beeldbank en stolpenkaart van de Boerderijenstichting. “Naast een pleidooi voor zorgvuldigheid bij de wijze van inventariseren pleiten wij voor een waarderingskaart, waarbij alle stolpen dezelfde classificatie krijgen. Dus geen classificatie in twee, drie of vier categorieën, variërend van hoge waarde (1) tot basis waarde (4), zoals de provincie  in haar opdracht aan MOOI NH formuleerde . Immers alle stolpen met elkaar bepalen de identiteit van Noord-Holland.  Daar staan we voor, dat sluit aan bij onze doelstelling en ook bij de visie van de Provincie Noord-Holland.”

Klik hier voor de volledige inleiding van Peter van Zutphen.

Klik hier voor de volledige weergave van het Oogstfeest 2020

Klik hier voor de lezing van Karianne Vandebroucke

 

Peter van Zutphen ontvangt Erfgoed Compliment van NRF 

Tijdens het Oogstfeest op 3 oktober van de Boerderijenstichting Noord-Holland, nam Peter van Zutphen het Restauratiefonds Compliment in ontvangst van Kees-Jan Dosker, directeur Nationaal Restauratiefonds. Hij krijgt het Compliment voor zijn unieke bijdrage aan het behoud van monumenten en stolpen in het bijzonder.  

Al jarenlang werkt het Restauratiefonds samen met Boerderijenstichting Noord-Holland aan springlevende monumentale boerderijen en stolpen. Peter van Zutphen vervult daarin een belangrijke rol. Zijn motto ‘alleen ga je sneller, samen kom je verder’ heeft ervoor gezorgd dat er een speciale groep binnen de Monumenten Community werd opgericht voor eigenaren en liefhebbers van stolpen. Hij heeft zijn visie dat de stolpeigenaren de rentmeesters zijn van dit bijzondere erfgoed en daarom gevoed moeten worden met kennis en inspiratie, op deze manier vormgegeven. In de community wisselen eigenaren kennis en ervaringen met elkaar uit om zo nog beter in staat te zijn om hun stolp in stand te houdenen klaar te maken voor de eenentwintigste eeuw.

“Gedreven en verbindende mensen zoals Peter van Zutphen zijn erg belangrijk voor het springlevend maken en houden van monumenten. Zijn inzet voor de stolpen die het Noord-Hollands landschap zo kenmerken is inspirerend en van belang voor het behoud van deze bijzondere panden”, aldus Kees-Jan Dosker, directeur Nationaal Restauratiefonds

Wisseling secretariaat

Anna Groentjes zal per 1 oktober 2020 uit dienst treden als parttime medewerker Secretariaat bij de BSNH. Het bestuur is haar zeer erkentelijk voor haar jarenlange inzet. 

Haar taken zullen voorlopig worden waargenomen door Angeli Poulssen als bureau-coördinator. Angeli is een goede bekende van de BSNH. Zij heeft onder andere gewerkt aan opzet en uitvoering van de Stolpencommunity ‘Vierkantdelers’. 

 

Stolpenwaarderingskaart

De provincie Noord-Holland is voornemens beleid te maken voor het behoud van onbeschermde stolpboerderijen. Om dat te kunnen doen is het cruciaal te weten wat de waarde is van de afzonderlijke stolpen zegt Zita Pels, gedeputeerde Cultuur van Noord-Holland, op 26 augustus in een persbericht. Daarom heeft de provincie aan Mooi Noord-Holland opdracht gegeven tot het maken van een Stolpenwaarderingskaart waarin het volledige Noord-Hollandse stolpenbestand – behoudens de monumenten - wordt geïnventariseerd en gewaardeerd.

De Boerderijenstichting Noord-Holland is blij dat de provincie het behoud van stolpen tot beleid wil maken maar ziet wel enkele beren op de weg daar naartoe. De Stolpenwaarderingskaart moet in het voorjaar van 2021 zijn afgerond en dat is wel heel snel voor een daadwerkelijk complete kaart met de cultuurhistorische-, bouwkundige- en landschappelijke waarden van alle ruim 4000 stolpen in Noord-Holland. Bovendien kan een waardering, uitgedrukt in punten en ingedeeld in categorieën, de indruk wekken dat de ene stolp behoud waardiger is dan de andere. Dat kan onbedoelde en ongewenste consequenties hebben. De door de provincie genoemde ‘betere bescherming’ verstaat zich in dit opzicht niet met onze doelstelling: het behoud van het volledige stolpenbestand.
Voorts stelt de Boerderijenstichting Noord-Holland vast dat voor een breed gedragen stolpenbeleid het draagvlak van stolpeneigenaren onontbeerlijk is. Zij zijn tenslotte de werkelijke hoeders van dit erfgoed. De Boerderijenstichting ziet graag de ontwikkeling van een stimuleringsbeleid dat erop is gericht eigenaren te faciliteren bij het behoud van alle stolpen.

31 augustus 2020

 

Groene Menukaart

Heeft u al gebruik gemaakt van de Groene Menukaart? Een praktische aanpak om uw stolpboerderij te verduurzamen en uit te vinden hoe het zit met vergunningen en financiering. Kijk snel op: https://www.degroenemenukaart.nl/stolpboerderijen/

 

Jaarverslag 2019

Lees het jaarverslag 2019 van de Boerderijenstichting Noord-Holland hier.

 

Stolpboerderijen kernkwaliteit in Noord-Hollands landschap

In de Ontwerp Omgevingsverordening geeft de provincie Noord-Holland ruimte aan nieuwe ontwikkelingen in het landelijk gebied van de provincie met aandacht voor de kernkwaliteiten van het landschap en de karakteristieke bebouwing. Het benoemen van stolpboerderijen als kernkwaliteit in het landelijk gebied en de cultuurhistorische waarde van de stolpenstructuren moet daarbij wel explicieter worden gemaakt. Dat biedt perspectief voor een stimulerend stolpenbeleid op provinciaal en gemeentelijk niveau. 

Met deze conclusie en tal van aanbevelingen heeft de Boerderijenstichting Noord-Holland middels een zienswijze gereageerd op de Ontwerp Omgevingsverordening van de provincie. Klik hier voor de volledige notitie zienswijze van de Boerderijenstichting Noord-Holland.

 

 

Foto: ©Kenneth Stamp

 

Dit voorjaar hebben we vernomen dat ons een bijzonder en blijmoedig mens is ontvallen; Jan Willem Zijlker. 

Jan Willem was een bevlogen ambassadeur van de stolpen. Hij was actief in de stolpencommunity Vierkantdelers, bij evenementen en deelde enthousiast zijn kennis om de BSNH verder te brengen. 

Daarnaast genoot hij met zijn Willemieke intens van hun prachtige langhuisstolp in Sijbekarspel, die ze met veel geduld, kennis en passie aan het opknappen waren. In 2016 maakten ze hun grote wens waar, ze verhuisden van het stadshart van Amsterdam en gingen het stolpenavontuur vol aan. Compleet met Lakenvelder koeien, varkens, kippen, schapen en een heuse boerderijkat. Ze deelden het erf met de moeder van Willemieke. Samen hebben ze volop de echte rijkdom van het stolpenleven kunnen beleven. Helaas mocht het voor Jan Willem, na een slopende ziekte, niet langer duren.

We zullen hem zeer missen en wensen Willemieke en alle familieleden veel sterkte toe.

Bestuur van de Boerderijenstichting Noord-Holland en de projectgroep Stolpencommunity

 

De stolp op de kaart, artikel Noordhollands Dagblad

Artikel van Ed Dekker in Noordhollands Dagblad over de boer oude stijl.

   

 

Op 19 december 2019 overleed Katja Bossaers na een ongeneeslijke ziekte over een lange periode. Het bestuur en medewerkers van onze Boerderijenstichting betreuren dit verlies en zijn dankbaar voor alles wat Katja voor de Boerderijenstichting heeft gedaan. Zij was bestuurslid van voorjaar 2006 tot en met najaar 2010 en was als hoofd Geschiedbeoefening bij Kunst en Cultuur Noord-Holland het aanspreekpunt voor de vele Noord-Hollandse historische verenigingen die de meer dan vijftig vrijwilligers leverden voor een breed opgezette stolpeninventarisatie. De schat aan gegevens en afbeeldingen die dit onderzoek opleverde zijn digitaal bewerkt tot de Boerderijen Beeldbank waar 5.800 stolpen in zijn opgenomen. Katja was ook tijdens haar ziekte met name ook betrokken bij het boerderijenbezit van haar woonplaats Beemster.

Zij was mede-auteur bij het jubileumboek ‘400 jaar Beemster’ in 2012 en onderzocht op grondige wijze de agrarische- en bewoningsgeschiedenis die ze van 40 Beemster stolpen beschreef op haar eigen website Beemster Boerderijen.

 

Artikel van Ed Dekker in Noordhollands Dagblad, editie Schagen, d.d. 28 december 2019

 

Column van bestuurslid Wilma Eelman in Erfgoedmagazine

Lees hier de tweede uitgave van De Stolp

Wil u een exemplaar per post ontvangen? Mail ons!

 

Om een verdere terugloop van het aantal stolpboerderijen te keren, verkent de Noord-Hollandse gedeputeerde Zita Pels momenteel de ontwikkelingsmogelijkheden van een waarderingskaart voor stolpen. Hiermee krijgen stolpboerderijen zonder de beschermende status van monument toch een cultuurhistorische waardering. Dat biedt een nieuw, duurzaam perspectief voor stolpenbehoud. De gedeputeerde maakte dit bekend tijdens het Stolpenoogstfeest op 4 oktober. In haar speech noemde Zita Pels stolpboerderijen een essentieel onderdeel van het Noord-Hollandse cultuur-historisch landschap. Zie haar volledige speech hier.

Terug naar overzicht

Op de hoogte blijven?
U bent ingeschreven voor de nieuwsbrief
Fout bij het versturen
ZONDER STOLPEN ZOU NOORD-HOLLAND NOORD-HOLLAND NIET MEER ZIJN
sitemap    webdesign door ipsis