Actueel

februari 2023

  

Toelichting verhoging minimale donatie en vervroegen moment van inning

 

Bij het laatste nummer van ons blad heeft u een brief aangetroffen over de verhoging van uw minimale donatie en de vervroegde inning daarvan. Wij hebben helaas verzuimd om u over de achtergronden hiervan te informeren. Daarvoor onze welgemeende verontschuldigingen.

Wij hebben jarenlang de minimale donatie op een laag niveau kunnen houden, maar o.a. de kosten voor het verzenden van het magazine zijn behoorlijk gestegen. Het is niet langer verantwoord dit voor hetzelfde bedrag te blijven doen.

Dit jaar is er een noodzakelijke investering in onze website aan de orde, omdat deze anders niet langer ge-serviced kan worden. Deze éénmalige investering trekt een grote wissel op ons kassaldo. Wij zullen de komende jaren gelden reserveren voor dit soort grote investeringen om deze onwenselijke situatie in de toekomst te voorkomen.
Om deze reden is ook het moment van inning vervroegd naar januari, voorheen betaalde u in april. Mede omdat dit beter aansluit op onze kasstromen zal dit de komende jaren ook zo blijven.

Door de verhoging en de inning van de jaarlijkse donaties een paar maanden naar voren te halen, is onze begroting voor 2023 gezond en haalbaar.
Wij rekenen op uw begrip hiervoor en vertrouwen op uw steun om ons werk voort te kunnen zetten. Natuurlijk kunt u ons ook helpen door nieuwe donateurs aan te brengen. Kent u mensen in uw omgeving die de stolp ook een warm hart toedragen? Attendeer ze dan op onze stichting en op wat wij bieden. Aanmelden van nieuwe donateurs kan eenvoudig via www.boerderijenstichting.nl/word-vriend

 

Bedankt voor uw bijdrage aan onze stichting!

 

 

 

 

Wisselingen in het bestuur

 

Wij zijn met het nieuwe bestuur vorig jaar met veel enthousiasme van start gegaan. We zijn bezig geweest de invulling van de verschillende bestuurstaken te verdelen en te structureren en waar nodig aanvulling te zoeken.
Inmiddels nemen we alweer afscheid van Loredana Cannas en Irma Stroet.
Naast afscheid nemen hebben we gelukkig ook een nieuw bestuurslid mogen verwelkomen, Monique Beemsterboer. Zij stelt zich hieronder voor.


Loredana Cannas verzorgde sinds mei vorig jaar ons secretariaat. Zij hield de website bij, beantwoordde al uw vragen, verzorgde de post etc. Zij deed dit zo'n 1,5 dag per week zodat er voldoende tijd overbleef voor haar eigen bedrijf, Cicerones, stadswandelingen. De belangstelling hiervoor is na corona sterk gegroeid, waardoor het slecht te combineren wordt. Loredana heeft daarom besloten om per 1 maart te stoppen bij BSNH. We wensen haar veel succes met haar bedrijf!
 
Het bestuur heeft besloten om deze vacature niet op te vullen, maar de taken onderling te verdelen. We hopen zodoende weer een gezonde begroting te krijgen. Uiteraard zullen we zorgen voor een goede dienstverlening aan onze donateurs.


Irma Stroet was gezien haar ervaring en bekendheid met de BSNH tijdelijk als vicevoorzitter toegetreden tot het bestuur. Dit om de wisseling van de wacht vorig voorjaar goed te laten verlopen. Nu we een klein jaar verder zijn en het bestuur op sterkte is, heeft zij besloten om per 1 januari het bestuur conform de afspraak weer te verlaten.
 
We danken Irma hartelijk voor haar inzet en zien haar ongetwijfeld nog terug bij één van onze activiteiten.


Even voorstellen:
Monique Beemsterboer, per 1-1-2023 ben ik aangetreden bij het bestuur van de Boerderijenstichting. Ik ben sinds 2009 woonachtig in een stolpboerderij te Heerhugowaard De Noord en sinds die tijd ook donateur van de Stichting. Ik woon daar met veel plezier samen met mijn man Piet Oudeman, wij vormen samen een samengesteld gezin met 5 kinderen die inmiddels allemaal de deur uit zijn. Het was ideaal dat wij met ons grote gezin in onze stolp met 6 slaapkamers konden vertoeven.

Tot voor kort ben ik in diverse functies werkzaam geweest bij ABN AMRO Bank en Rabobank, sinds 2021 ben ik als zzp’er actief als Financieel Planner en Specialist Zakelijke Financieringen. Ik wil graag een bijdrage leveren aan het behoud van het unieke karakter van de stolpboerderij, de Boerderijenstichting deelt veel kennis over de historie, (ver)bouw en verduurzaming van de stolp. Tevens probeert zij veel stolpen voor sloop te behoeden door het verstrekken van informatie en adviezen aan bewoners en middels overleg met lokale overheden. Naast het donateurschap ben ik nu dus ook actief betrokken bij de stichting.
Ik zal voor de stichting met name praktisch actief zijn op gebied van communicatie - denk aan website, nieuwsbrief en magazine - en ondersteuning bij het organiseren van events.


Tot zover de eerste kennismaking, ik hoop u graag eens tegen te komen bij een event of op een ander contactmoment verder te leren kennen.

 

 

 

Wist u dat de Boerderijenstichting een leskist over de Stolp heeft, speciaal voor de ‘Vriendjes’ van de Stolp?

 

De Boerderijenstichting heeft ten bate van omgevingsonderwijs een leskist ingericht.
De inhoud van onze leskist sluit aan bij lessen in omgevingsonderwijs en vormt daarmee een eerste begin van of aanvulling op topografie, de eigen woonomgeving. Basisscholen die de leskist willen gebruiken kunnen dit koppelen aan een bezoek aan Westerhem of aan één van de andere aangesloten Museumboerderijen. Daarmee zetten we de bekendheid met de stolp onder de jongere Noord-Hollanders stevig op de vierkantspalen.
Het boeken van de leskist kost slechts 20 euro. Idealiter wordt het lenen van de leskist gekoppeld aan een bezoek aan één van de meewerkende museumboerderijen; in dat geval vervallen de huurkosten.


De leskist bevat:

  • een powerpointprogramma (met informatiemap) over de landschapsontwikkeling en de daaruit voortkomende boerderijbouw; door de leerkracht zelf of door de erbij te vragen begeleiding uit te voeren;
  • een educatief programma waarbij elk van drie werkgroepen één zone van de boerderij verder verkent;
  • en natuurlijk een stolp-bouwpakket, waarmee de constructie uit de doeken gedaan wordt en een grote stolp in de klas gebouwd kan worden. Voor iedere leerling is er tijdens het project een rijk geïllustreerd boekje over werken en wonen in de stolpboerderij. Het programma is ontwikkeld voor groep 5, 6 en 7, maar aan te passen voor groep 8 of groep 4. En ook brugklassen kunnen het informatieve gedeelte gebruiken.
    Maar ook voor spreekbeurten biedt dit een uitkomst, zo weet Sam uit Oosthuizen, die het model uit de leskist in zijn klas opzette. De goede uitleg van Sam over de stolp kreeg een welverdiende 10.


Nadere info is in te winnen bij Anneke Zandt, telefoonnummer 0227-544810. U kunt ook bij haar terecht voor boekingen of via info@boerderijenstichting.nl.

  

 

 

Sam demonstreert hoe de temperatuur binnen in het hooi gepeild werd.

  

 

Kort overig nieuws

  

Ter afsluiting van deze nieuwsbrief hebben we nog wat onderwerpen die we bij u onder de aandacht willen brengen.
Allereerst het Stolpenbeleid waar de provincie Noord-Holland momenteel mee bezig is, een update volgt weer in maart/april 2023.
Ten tweede het aangescherpte beleid van de verzekeraars voor wat betreft het verzekeren van rietgedekte panden in combinatie met zonnepanelen.
Tot slot een “Save the Date”; Wij organiseren op 30 september 2023 het jaarlijkse Oogstfeest waar u ook weer van harte welkom bent.

 

Stolpenbeleid provincie Noord-Holland

De provincie Noord-Holland is bezig een nieuw stolpenbeleid te formuleren. Onderwerpen in zo’n stolpenbeleid kunnen zijn: sloopvoorwaarden, regels voor (her)bouw en functies op het stolpenerf (meervoudige bewoning, gebruik schuren). Momenteel worden er gesprekken gevoerd met alle gemeenten om te peilen hoe zij in het stolpendossier staan. Ook de Boerderijenstichting Noord-Holland is gesprekspartner. De verwachting is dat er in maart/april 2023 een eerste concept stolpenbeleid opgeleverd zal worden. Zodra er meer informatie beschikbaar is, dan laten wij het u weten.

 

Brandverzekering

Ons is ter ore gekomen dat verzekerings-
maatschappijen momenteel een stuk strikter zijn in hun acceptatievoorwaarden t.a.v. rieten daken, al dan niet in combinatie met zonnepanelen. Momenteel wordt er (ook landelijk) in kaart gebracht wat er gaande is, maar wij willen in ieder geval boerderijbewoners met een rieten dak, die overwegen zonnepanelen op het dak te leggen er attent op maken dat hun verzekeraar dit mogelijkerwijs niet zomaar zal accepteren. Wij raden u daarom aan om voor het aanbrengen van zonnepanelen op uw dak contact op te nemen met uw verzekeraar.

 

Oogstfeest 2023

Het Oogstfeest is dit jaar gepland op zaterdag 30 september 2023. Houd deze datum dus vrij in uw agenda, we zullen aan deze dag weer op een informatieve en ontspannende wijze invulling geven. Nadere informatie volgt in de loop van dit jaar.

  

Nog geen Vriend van de Stolp?

Word Vriend van de Stolp en bescherm samen met ons de beeldbepalende stolp. Voor een Vriendenbijdrage van € 27,00 / bedrijfsvrienden € 57,50 (meer is van harte welkom) ontvangt u 4 x per jaar het magazine Vrienden van de Stolp.
Daarnaast kunt u onze bouwkundig adviseur voor inspectie en advies uitnodigen, bent u gratis lid van de stolpencommunity 'Vierkantdelers' en kunt u bovendien deelnemen aan de jaarlijkse excursies naar interessante stolpen en overige events.

Aanmelden kan via www.boerderijenstichting.nl/word-vriend

 

 

Terug naar overzicht

Op de hoogte blijven?
U bent ingeschreven voor de nieuwsbrief
Fout bij het versturen
ZONDER STOLPEN ZOU NOORD-HOLLAND NOORD-HOLLAND NIET MEER ZIJN
sitemap    webdesign door ipsis