Oogstfeest 2020-inleiding Peter van Zutphen

Oogstfeest 2020- Inleiding Peter van Zutphen

“Het Oogstfeest is een ritueel geworden, waarin we als vrienden van de stolp elkaar ontmoeten, de balans opmaken, vieren wat er te vieren valt en naar ik hoop geïnspireerd weer naar huis gaan.” Daarmee begon Peter van Zutphen, voorzitter van de Boerderijenstichting Noord-Holland, zijn openingswoord tijdens het Oogstfeest van de stichting in Hyppolytushoef op zaterdag 3 oktober jl.

Hij memoreerde het belang van stolpboerderijen voor het Noord-Hollandse landschap. “Zonder maatschappelijk bewustzijn van cultuurhistorische, landschappelijke en ecologische waarden  en zonder gemotiveerde eigenaren wordt het moeilijk om erfgoed te behouden en lopen we het risico in een verloederd Noord-Hollands landschap terecht te komen. Eigenaars met elkaar zijn de  rentmeesters van het gehele stolpenbestand, die een steun in de rug nodig hebben van onze  overheden.”
In dit kader keek Van Zutphen verder kritisch naar de Waarderingskaart, die momenteel in opdracht van de provincie wordt uitgewerkt door Mooi Noord-Holland, in samenhang met de beeldbank en stolpenkaart van de Boerderijenstichting. “Naast een pleidooi voor zorgvuldigheid bij de wijze van inventariseren pleiten wij voor een waarderingskaart, waarbij alle stolpen dezelfde classificatie krijgen. Dus geen classificatie in twee, drie of vier categorieën, variërend van hoge waarde (1) tot basis waarde (4), zoals de provincie  in haar opdracht aan MOOI NH formuleerde . Immers alle stolpen met elkaar bepalen de identiteit van Noord-Holland.  Daar staan we voor, dat sluit aan bij onze doelstelling en ook bij de visie van de Provincie Noord-Holland.”

Klik hier voor de volledige inleiding van Peter van Zutphen.

Terug naar overzicht

Op de hoogte blijven?
U bent ingeschreven voor de nieuwsbrief
Fout bij het versturen
ZONDER STOLPEN ZOU NOORD-HOLLAND NOORD-HOLLAND NIET MEER ZIJN
sitemap    webdesign door ipsis