Nieuwe kansen

voor de stolp

In opdracht van de provincie Noord-Holland heeft ‘Mooi Noord-Holland’, adviseurs Omgevingskwaliteit (v/h Welstandszorg) het rapport ‘Kansen voor de stolp in Noord-Holland’, samengesteld en de provincie aangeboden. Een overzicht van bedreigingen en mogelijkheden voor bescherming, behoud en ontwikkeling van waardevolle stolpboerderijen in Noord-Holland.

Aan het rapport is meegewerkt door de Boerderijenstichting Noord-Holland. Naast een inventarisatie van aanwezige stolpen (per gemeente) en sinds 2010 gesloopte stolpen is provinciaal- en gemeentelijk beleid doorgelicht, zijn bestaande regelingen en projecten beoordeeld en interviews met architecten, leden van welstandscommissies en makelaars opgenomen. Ook een overzicht van in Noord-Holland uitgevoerde herbestemmingen, een kaart met structuren en nederzettings-patronen en adviezen van de regionale welstandscommissies. In het rapport wordt gewezen op praktische maatregelen en toegespitst beleid die het behoud van de stolpen, door de provincie bestempeld als belangrijke identiteitsdragers, kan bevorderen.
Voor meer info zie de website van Mooi Noord-Holland (www.mooinoord-holland.nl) of bel 072- 520 44 59.

Terug naar overzicht

Op de hoogte blijven?
U bent ingeschreven voor de nieuwsbrief
Fout bij het versturen
ZONDER STOLPEN ZOU NOORD-HOLLAND NOORD-HOLLAND NIET MEER ZIJN
sitemap    webdesign door ipsis