Ga naar de homepage
Ga naar de activiteiten pagina
Ga naar de publicaties pagina
Ga naar de adviezen pagina
Ga naar de Boederijen Beeldbank
Ga naar Steun de stolp
STOLP AWARD 2015
De Stolp Award is een erkenningsprijs voor grote inzet van het behoud van stolpboerderijen. Sinds 1991 werden in 25 jaar in totaal 32 awards uitgereikt. De Stolp Award 2015 ging naar de bewoners van de Bommelhoeve in de Bergermeer. Vanwege de voorbeeldige restauratie van de in oorsprong 17e eeuwse stolp. Met een inventieve indeling van stolp met vroegere stallen en fraaie oplossingen voor lichtinval waarbij het authentieke karakter mooi samengaat met de praktische gebruikseisen.

Lees verder...
STOLPEN IN DE WEG
Drie stolpen verdwijnen vanwege de aanpassing van de Provincialeweg N241 Schagen-Verlaat. Ook in Obdam staat een stolp in de gevarenzone, vanwege een geplande afrit van de Westfrisiaweg. Deze nieuwe oost-westverbinding deed al twee stolpen sneuvelen in Zwaagdijk en een aan de Binnenwijzend. Langs de Noordervaart bij Stompetoren gaat een stolp plat voor de aanleg van een rotonde. De laatste drie jaar verdwenen al meer dan 110 stolpen. Door brand en als gevolg van verval, uitbreidingen van stad en dorp en infrastructurele werken.
WIE WEET WAAR
Nu opgenomen in de Boerderijen Beeldbank. Grote, kleine, mooie, lelijke maar ook voor velen, denken wij, onbekende stolpen. Daarom op deze pagina de rubriek Wie weet stolp waar. Degene die ons het eerst mailt met het juiste adres van de hier afgebeelde stolp verdient een exemplaar van het boek ‘De Stolp te Kijk’.

Eerlijk is het dat de inzenders uit de plaats zelf -van wie geacht mag worden dat ze het natuurlijk weten-
helaas van deelname worden uitgesloten.

Klik op de foto voor een grotere weergave.
STOLP EN AMBACHT
Vakmanschap is meesterschap, niet alleen bij bier. Eeuwenlang was de bouw van de stolp het terrein van de dorpstimmerman. De stolp mag dan een eenvoudige constructie hebben, de bouw ervan vereist ambachtelijkheid in combinatie met het hanteren van de juiste verhoudingen. Dat geldt voor restauraties van monumenten maar ook voor (het overgrote deel van) de stolpen die geen monument zijn. En bovendien voor nieuwbouw-woonstolpen met een traditionele constructie. Hoe het goed kan?


Lees verder...
CURSUS DE STOLP BIEDT KANSEN
De stolpboerderij bleek eeuwenlang het perfecte bouwwerk voor het agrarisch bedrijf. Met alles onder één dak: veestalling, kaasmakerij, hooiberging, wagenstalling en bewoning door het boerengezin. Nu de stolp niet langer aan de bedrijfseisen kan voldoen is voor het behoud herbestemming nodig. Maar hoe doe je dat als vorm en karakter bewaard dienen te blijven? En wat is het gemeentelijk beleid hierbij?

Afgelopen najaar brachten WZNH (Mooi Noord-Holland) en Boerderijenstichting veertig deelnemers aan een thema-avond bij elkaar: gemeenteambtenaren, architecten en commissieleden welstand en monumenten om o.a. een vijftal praktijk-adviesgevallen te belichten.
ALLE HENS AAN DAK
Met de regeling Alle hens aan dak is een laagrentende lening aan te vragen bij kosten van dakherstel van minimaal € 25.000,-. Het gaat om het water- en winddichtmaken van stolpdaken met riet of pannen, alsook om goten en afvoer van hemelwater. De regeling is voor stolpen, gebouwd vòòr 1940 met een houten vierkantsconstructie voor (aanvankelijk) agrarisch gebruik. Rijks- en provinciale monumenten vallen niet onder de regeling, gemeentelijke monumenten wel. Aanmelding kan bij de Boerderijenstichting Noord-Holland tot 1 maart 2016.

Lees verder...

 

VRIEND OF VRIENDIN VAN DE STOLP WORDEN?
De Boerderijenstichting Noord-Holland is actief als stichting waar het gaat om het behoud van de (stolp) boerderij door middel van gerichte acties ter advisering en voorlichting van overheden, instellingen en particulieren. De Boerderijenstichting functioneert tevens als vereniging van boerderijbewoners: de Vrienden van de stolp. Met praktische voorlichting over bouwkundige en esthetische onderwerpen en ‘adviezen aan huis’, ook voor wat betreft erf en tuin. Voorlichting en ideeën-uitwisseling ook via de Nieuwsbrief die de Vrienden elk kwartaal wordt toegezonden, met speciale themanummers. Het secretariaat is veelzijdig:

• meldpunt (voor gesignaleerde sloopplannen bijvoorbeeld)
• infokanaal over allerlei onderwerpen rond de stolp
• hulplijn voor degenen die van plan zijn een stolp aan te kopen, nieuw in te delen en te verbouwen.

Op het secretariaatsadres zijn tevens publicaties te bestellen en is -op afspraak- relevante documentatie en inventarisatie in te zien.

KOM IN DE KRING VAN VRIENDEN VAN DE STOLP
• toezending Nieuwsbrieven en themanummers
• jaarlijkse excursie naar interessante stolpboerderijen
• korting op publicaties
• mogelijkheid om adviezen op elke gewenste locatie te krijgen.
  De contributie is € 17,50- per jaar.

Secretariaat: Schapenlaan 20, 1862 PW Bergen Noord-Holland
telefoon: 072 581 68 88 (dag. 10-12.30 uur)
stolpen@xs4all.nl (niet voor reacties Boerderijen Beeldbank)-ZONDER STOLPEN ZOU NOORD-HOLLAND NOORD-HOLLAND NIET MEER ZIJN-
VERVAL EN DREIGEND VERLIES
Beeldreportage van stolpen in verval en dreiging van sloop. De andere kant van stolpenland: zorgvuldige restauraties en fraaie voorbeelden van nieuwbouw worden vergezeld van teloorgang van de voor Noord-Holland onvervangbare stolp.

Hoop of Sloop? Nog te redden?
HERBESTEMMING BOERDERIJEN
Herbestemming speelt ook een rol in Noord-Holland. Gebouwen met markante architectuur verliezen hun functie en teloorgang zou een aderlating betekenen in de ruimtelijke omgeving. De stolp op landgoed Nijenburg in Heiloo en de Hoeve Overslot in Egmond aan den Hoef zijn sprekende voorbeelden. Nijenburg is een van oorsprong 17e eeuws complex van park en bos (Heilooeërbos), hoofd- en bij gebouwen en vier (stolp)boerderijen.

Lees verder...
STEUN DE STOLP!
Vriend of vriendin van de stolp voor een bijdrage van
€ 17,50- per jaar.

Mail of bel 072 581 68 88 (dag. 10-12.30 uur) en ontvang de nieuwsbrieven,
ga mee met excursies en nodig onze stolpenkenners uit voor advies.